SFS 2009:635 Förordning om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

090635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.