SFS 2009:648 Förordning om ändring i förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

090648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.