SFS 2009:656 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

090656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.