SFS 2009:658 Förordning om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument

090658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel
med läkemedel till konsument;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till kon-

sument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, ska be-
tala årsavgift med 11 500 kr per tillstånd. För ett öppenvårdsapotek där till-
verkning av läkemedel för visst tillfälle bedrivs, ska dessutom en årlig till-
läggsavgift om 5 500 kr betalas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009 och gäller till och med den

30 juni 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2009:658

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009