SFS 2009:676 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

090676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.