SFS 2009:677 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

090677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.