SFS 2009:686 Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

090686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet;

utfärdad den 4 juni 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:524) om fri-

villig försvarsverksamhet ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

De frivilliga försvarsorganisationerna utgörs av
Svenska försvarsutbildningsförbundet,
Insatsingenjörernas riksförbund,
Flygvapenfrivilligas riksförbund,
Frivilliga automobilkårernas riksförbund,
Frivilliga flygkåren,
Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund,
Frivilliga radioorganisationen,
Frivilliga skytterörelsen,
Försvarets personaltjänstförbund,
Svenska blå stjärnan,
Föreningen svenska röda korset i fråga om medverkan i totalförsvarets

sjukvård och i verksamheten för civilbefolkningens skydd i krig,

Riksförbundet Sveriges lottakårer,
Sjövärnskårernas riksförbund,
Svenska brukshundklubben,
Svenska fallskärmsförbundet,
Svenska pistolskytteförbundet,
Svenska sportskytteförbundet,
Sveriges civilförsvarsförbund och
Sveriges bilkårers riksförbund.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:769.

SFS 2009:686

Utkom från trycket
den 26 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009