SFS 2009:687 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

090687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.