SFS 2009:694 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

090694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.