SFS 2009:736 Förordning om ändring i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet

090736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1598) om
statsbidrag till regional kulturverksamhet;

utfärdad den 11 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (1996:1598) om statsbidrag

till regional kulturverksamhet

1 ska upphöra att gälla den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse av 20 § 2005:1147.

SFS 2009:736

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009