SFS 2009:904 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

090904.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 2 juli 2009.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniska organismer ska ha följande lydelse.

8 §

Tillståndskraven i 7 § gäller inte

1. yrkesmässig överlåtelse från den som enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366)

om handel med läkemedel har rätt att driva detaljhandel med läkemedel till
konsument, eller

2. produkter som omfattas av läkemedelslagen (1992:859), livsmedelsla-

gen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009. Bestämmelsen i 8 § 1 i

sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Karin Sjökvist
(Miljödepartementet)

SFS 2009:904

Utkom från trycket
den 14 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009