SFS 2009:906 Förordning om ändring i förordningen (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.

090906.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:46) om
kapitaltillskott till solventa banker m.fl.;

utfärdad den 9 juli 2009.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl. ska
ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2009. Kapitaltillskott en-

ligt förordningen får inte lämnas efter den 17 februari 2010.

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2009:906

Utkom från trycket
den 21 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009