SFS 2009:921 Förordning om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

090921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter
för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter;

utfärdad den 19 augusti 2009.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2006:1165) om avgifter för

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ska ha följande
lydelse.

10 §

Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje på-

börjat kalenderår.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmel-

sen i första stycket när det gäller avgift för kontroll som utförs enligt 13 och
15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2009:921

Utkom från trycket
den 1 september 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter
för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter;

utfärdad den 19 augusti 2009.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2006:1165) om avgifter för

offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ska ha följande
lydelse.

10 §

Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje på-

börjat kalenderår.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmel-

sen i första stycket när det gäller avgift för kontroll som utförs enligt 13 och
15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2009:921

Utkom från trycket
den 1 september 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009