SFS 2009:941 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

090941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:665) om
revisorer;

utfärdad den 1 oktober 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:665) om revisorer
dels att rubrikerna närmast före 10, 13 och 15 §§ ska sättas närmast före

11, 21 respektive 23 §,

dels att rubriken före 18 § med lydelsen ⬝Ytterligare föreskrifter⬝ ska

sättas närmast före 29 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:941

Utkom från trycket
den 13 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009