SFS 2009:944 Förordning om upphävande av förordningen (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan

090944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1996:1397) om
statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom
folkhögskolan;

utfärdad den 1 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (1996:1397) om statsbidrag för

en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan ska upphöra att gälla vid
utgången av november 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:944

Utkom från trycket
den 13 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009