SFS 2009:961 Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

090961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1495) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring;

utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om över-

lämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förva-
ring ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

Bilaga

1

Myndighet

Enskilda organ

Affärsverket FFV

Bofors AB
Bofors Carl Gustav AB
Celsius Invest AB
Celsius Materialteknik AB
FFV Aerotech AB
Fuji Autotec AB
Saab Bofors Dynamics AB
Telub AB
�&kers Krutbruk Protection AB

Södra allmänna advokatbyrån

�berg & Heijne Advokatbyrå KB

i Stockholm

1 Senaste lydelse 2008:1409.

SFS 2009:961

Utkom från trycket
den 20 oktober 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009