SFS 2009:972 Förordning om ändring i förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

090972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.