SFS 2009:984 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

090984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter
om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

1;

beslutade den 16 oktober 2009.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321)

om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i la-
gen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte ska ändras från
och med den 1 februari 2010.

F�RS�KRINGSKASSAN

ADRIANA LENDER

Peter Andrén

Magnus Arvidson

1 Senaste författning i ämnet 2008:810.

SFS 2009:984

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009