SFS 2010:1120 Förordning om ändring i förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

101120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1191) med <br/>instruktion f�r Presst�dsn�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 september 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i fr�ga om f�rordningen (2007:1191) med</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">instruktion f�r Presst�dsn�mnden</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 6 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att 2 � ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10"> Myndigheten ska s�rskilt i anslutning till uppgifterna enligt 1 � 1 och</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">2 �rligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen f�r<br/>olika tidningsgrupper, f�r�ndringar i tidnings�gandet samt �vriga v�sentliga<br/>f�r�ndringar inom dagspressen. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska �ven �rligen f�lja upp och till regeringen redovisa kost-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">nader och kostnadsutveckling f�r tidningsdistributionen samt distributions-<br/>f�retagens priss�ttning av distributionstj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2010 i fr�ga om 6 � och i</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�vrigt den 1 januari 2011. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Maria Eka<br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331 och prop. 2009/10:199,<br/>bet. 2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:869.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1120</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 september 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1191) med
instruktion f�r Presst�dsn�mnden;

utf�rdad den 9 september 2010.

Regeringen f�reskriver

1 i fr�ga om f�rordningen (2007:1191) med

instruktion f�r Presst�dsn�mnden

dels att 6 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 2 � ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

Myndigheten ska s�rskilt i anslutning till uppgifterna enligt 1 � 1 och

2 �rligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen f�r
olika tidningsgrupper, f�r�ndringar i tidnings�gandet samt �vriga v�sentliga
f�r�ndringar inom dagspressen.

Myndigheten ska �ven �rligen f�lja upp och till regeringen redovisa kost-

nader och kostnadsutveckling f�r tidningsdistributionen samt distributions-
f�retagens priss�ttning av distributionstj�nsten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2010 i fr�ga om 6 � och i

�vrigt den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331 och prop. 2009/10:199,
bet. 2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308.

2 Senaste lydelse 2009:869.

SFS 2010:1120

Utkom fr�n trycket
den 28 september 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;