SFS 2010:1128 Förordning om ändring i förordningen (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket

101128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1293) med <br/>instruktion f�r H�gskoleverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 september 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2, 6 och 7 �� samt rubriken n�rmast f�re 2 �</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">f�rordningen (2007:1293) med instruktion f�r H�gskoleverket ska ha f�ljan-<br/>de lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Kvalitetss�kring</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">H�gskoleverket ska ansvara f�r kvalitetss�kring av h�gskoleutbildning</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">genom</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. kvalitetsutv�rdering av utbildning p� grundniv�, avancerad niv� och</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">forskarniv�, och </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. pr�vning av tillst�nd att utf�ra examina.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:630px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">H�gskoleverket ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">med kvalitetss�kring, tillsyn, uppf�ljning och omv�rldsbevakning.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">H�gskoleverket ska fr�mja chefsutvecklingen inom h�gskolan.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS KRANTZ</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft17">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2010:1128</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 oktober 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1293) med
instruktion f�r H�gskoleverket;

utf�rdad den 23 september 2010.

Regeringen f�reskriver att 2, 6 och 7 �� samt rubriken n�rmast f�re 2 �

f�rordningen (2007:1293) med instruktion f�r H�gskoleverket ska ha f�ljan-
de lydelse.

Kvalitetss�kring

2 �

H�gskoleverket ska ansvara f�r kvalitetss�kring av h�gskoleutbildning

genom

1. kvalitetsutv�rdering av utbildning p� grundniv�, avancerad niv� och

forskarniv�, och

2. pr�vning av tillst�nd att utf�ra examina.

6 �

H�gskoleverket ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete

med kvalitetss�kring, tillsyn, uppf�ljning och omv�rldsbevakning.

7 �

H�gskoleverket ska fr�mja chefsutvecklingen inom h�gskolan.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2010.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1128

Utkom fr�n trycket
den 5 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;