SFS 2010:1133 Förordning om inkomstindex för år 2011

101133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstindex för år 2011;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension till 142,34 för år 2011

1.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2009:925.

SFS 2010:1133

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010