SFS 2010:1134 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2011

101134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstbasbelopp för år 2011;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 52 100 kronor för år
2011

1.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Inkomstbasbeloppet har höjts med 1 000 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet
för år 2010 (2009:926).

SFS 2010:1134

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010