SFS 2010:1135 Förordning om balanstal för år 2011

101135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om balanstal för år 2011;

utfärdad den 23 september 2010.

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension till 0,9549 för år 2011

1.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2009:1248.

SFS 2010:1135

Utkom från trycket
den 5 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010