SFS 2010:1137 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011

101137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:18px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om uppr�kningsfaktorer vid ber�kning av <br/>prelimin�ra kommunalskattemedel f�r 2011;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 september 2010.</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att f�ljande uppr�kningsfaktorer ska anv�ndas vid</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">ber�kning av prelimin�ra kommunalskattemedel f�r 2011 enligt 4 � lagen<br/>(1965:269) med s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan menighets<br/>utdebitering av skatt, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Inkomst�r</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppr�kningsfaktor</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2010</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">1,019</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2011</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">1,011</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Erik Nymansson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2010:1137</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 oktober 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:443px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om uppr�kningsfaktorer vid ber�kning av
prelimin�ra kommunalskattemedel f�r 2011;

utf�rdad den 30 september 2010.

Regeringen f�reskriver att f�ljande uppr�kningsfaktorer ska anv�ndas vid

ber�kning av prelimin�ra kommunalskattemedel f�r 2011 enligt 4 � lagen
(1965:269) med s�rskilda best�mmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.

Inkomst�r

Uppr�kningsfaktor

2010

1,019

2011

1,011

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1137

Utkom fr�n trycket
den 12 oktober 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;