SFS 2010:1164 Förordning om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av sjukersättning för åren 2009 och 2010

101164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av
sjukersättning för åren 2009 och 2010;

utfärdad den 4 november 2010.

Regeringen föreskriver att det belopp som enligt 16 a kap. 8 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring ska betalas ut respektive betalas tillbaka
för åren 2009 och 2010, ska räknas upp med 60 procent av den statslåneränta
som gällde vid utgången av det år som sjukersättningen avser.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2010:1164

Utkom från trycket
den 16 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010