SFS 2010:1168 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2011;

101168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av andelar för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga
ålderspensionsavgifter under år 2011

1;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter

och statliga ålderspensionsavgifter under år 2011 enligt följande. Fördel-
ningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning
av socialavgifter ska göras på så sätt att 10,6 procent förs till staten, 19,9
procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden
förs efter avstämning till Första�Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av stat-
liga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålders-
pensionsavgift ska göras på så sätt att 14,0 procent förs till Riksgälds-
kontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till
Första�Fjärde AP-fonderna.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2009:1019.

SFS 2010:1168

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010