SFS 2010:1169 Förordning om upphävande av förordningen (1991:1931) om särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder

101169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1991:1931) om
särskild beräkning av bidragsunderlag för statligt
stöd vid nybyggnad av bostäder;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (1991:1931) om särskild beräk-

ning av bidragsunderlag för statligt stöd vid nybyggnad av bostäder ska upp-
höra att gälla vid utgången av 2010.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2010:1169

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010