SFS 2010:1180 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

101180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter om procenttal
för ändring av vissa underhållsbidrag

1;

beslutade den 4 november 2010.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321)

om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i la-
gen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte ska ändras från
och med den 1 februari 2011.

F�RS�KRINGSKASSAN

STIG ORUSTFJORD

Eva Nordqvist

Mats Mattsson

1 Senaste författning i ämnet 2009:984.

SFS 2010:1180

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010