SFS 2010:1182 Förordning om upphävande av förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd

101182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om upph�vande av f�rordningen (2000:1472) om <br/>anst�llningar beslutade av forskningsr�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2000:1472) om anst�llningar</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">beslutade av forskningsr�d ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av �r 2010.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> 1. Den upph�vda f�rordningen g�ller fortfarande f�r den som har anst�llts</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Den upph�vda f�rordningen g�ller fortfarande i fr�ga om ett f�rfarande</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">om anst�llning som har inletts f�re den 1 januari 2011, dock med undantag<br/>f�r den h�nvisning i 3 � tredje stycket som g�rs till 4 kap. 16 � h�gskolef�r-<br/>ordningen (1993:100) i dess lydelse den 31 december 2010. Den upph�vda<br/>f�rordningen g�ller �ven f�r den som har anst�llts enligt ett s�dant f�rfaran-<br/>de.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft16">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 2010:1182</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om upph�vande av f�rordningen (2000:1472) om
anst�llningar beslutade av forskningsr�d;

utf�rdad den 11 november 2010.

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2000:1472) om anst�llningar

beslutade av forskningsr�d ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av �r 2010.

1. Den upph�vda f�rordningen g�ller fortfarande f�r den som har anst�llts

f�re den 1 januari 2011.

2. Den upph�vda f�rordningen g�ller fortfarande i fr�ga om ett f�rfarande

om anst�llning som har inletts f�re den 1 januari 2011, dock med undantag
f�r den h�nvisning i 3 � tredje stycket som g�rs till 4 kap. 16 � h�gskolef�r-
ordningen (1993:100) i dess lydelse den 31 december 2010. Den upph�vda
f�rordningen g�ller �ven f�r den som har anst�llts enligt ett s�dant f�rfaran-
de.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1182

Utkom fr�n trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;