SFS 2010:1186 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

101186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1237) om
timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1237) om timkostnads-

norm inom rättshjälpsområdet ska ha följande lydelse.

2 §

Timkostnadsnormen för den som innehar F-skattsedel är 1 166 kr

exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte innehar F-skattsedel är 887 kr

exklusive mervärdesskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:1186

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010