SFS 2010:1187 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

101187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:899) om <br/>milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">farlig verksamhet och h�lsoskydd ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rteckning �ver verksamheter som �r tillst�nds- eller <br/>anm�lningspliktiga</b></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">Denna f�rteckning inneh�ller beskrivningar av verksamheter som �r till-<br/>st�nds- eller anm�lningspliktiga enligt 5 eller 21 �.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">De bokstavsmarkeringar som anges framf�r varje verksamhetsbeskrivning<br/>har f�ljande inneb�rd. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">A: Tillst�nd kr�vs f�r verksamheten. Tillst�nd s�ks hos milj�domstolen. <br/>B: Tillst�nd kr�vs f�r verksamheten. Tillst�nd s�ks hos l�nsstyrelsen. <br/>C: Verksamheten �r anm�lningspliktig. Anm�lan ska g�ras till den kom-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">munala n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">e: Den tillst�nds- eller anm�lningsplikt som g�ller f�r verksamheten f�ljer</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">av ett EU-direktiv. <br/> <br/>De sifferkoder framf�r verksamhetsbeskrivningarna som b�rjar med tv� siff-<br/>ror och ett snedstreck anger den eller de EU-r�ttsakter som har relevans f�r<br/>tillst�nds- eller anm�lningsplikten (<i>EU-koder</i>). EU-koderna har f�ljande in-<br/>neb�rd. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">75/439: r�dets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omh�ndertag-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ande av spilloljor, senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 2000/76/EG,</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft111">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2010:953.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1187</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 november 2010</p> </div> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:899) om <br/>milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">farlig verksamhet och h�lsoskydd ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rteckning �ver verksamheter som �r tillst�nds- eller <br/>anm�lningspliktiga</b></p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">Denna f�rteckning inneh�ller beskrivningar av verksamheter som �r till-<br/>st�nds- eller anm�lningspliktiga enligt 5 eller 21 �.</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">De bokstavsmarkeringar som anges framf�r varje verksamhetsbeskrivning<br/>har f�ljande inneb�rd. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">A: Tillst�nd kr�vs f�r verksamheten. Tillst�nd s�ks hos milj�domstolen. <br/>B: Tillst�nd kr�vs f�r verksamheten. Tillst�nd s�ks hos l�nsstyrelsen. <br/>C: Verksamheten �r anm�lningspliktig. Anm�lan ska g�ras till den kom-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">munala n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">e: Den tillst�nds- eller anm�lningsplikt som g�ller f�r verksamheten f�ljer</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">av ett EU-direktiv. <br/> <br/>De sifferkoder framf�r verksamhetsbeskrivningarna som b�rjar med tv� siff-<br/>ror och ett snedstreck anger den eller de EU-r�ttsakter som har relevans f�r<br/>tillst�nds- eller anm�lningsplikten (<i>EU-koder</i>). EU-koderna har f�ljande in-<br/>neb�rd. </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">75/439: r�dets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omh�ndertag-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ande av spilloljor, senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 2000/76/EG,</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft111">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2010:953.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1187</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:899) om
milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd;

utf�rdad den 11 november 2010.

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�-

farlig verksamhet och h�lsoskydd ska ha f�ljande lydelse.

Bilaga

1

F�rteckning �ver verksamheter som �r tillst�nds- eller
anm�lningspliktiga

Denna f�rteckning inneh�ller beskrivningar av verksamheter som �r till-
st�nds- eller anm�lningspliktiga enligt 5 eller 21 �.

De bokstavsmarkeringar som anges framf�r varje verksamhetsbeskrivning
har f�ljande inneb�rd.

A: Tillst�nd kr�vs f�r verksamheten. Tillst�nd s�ks hos milj�domstolen.
B: Tillst�nd kr�vs f�r verksamheten. Tillst�nd s�ks hos l�nsstyrelsen.
C: Verksamheten �r anm�lningspliktig. Anm�lan ska g�ras till den kom-

munala n�mnden.

e: Den tillst�nds- eller anm�lningsplikt som g�ller f�r verksamheten f�ljer

av ett EU-direktiv.

De sifferkoder framf�r verksamhetsbeskrivningarna som b�rjar med tv� siff-
ror och ett snedstreck anger den eller de EU-r�ttsakter som har relevans f�r
tillst�nds- eller anm�lningsplikten (EU-koder). EU-koderna har f�ljande in-
neb�rd.

75/439: r�dets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omh�ndertag-

ande av spilloljor, senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2000/76/EG,

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 december 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2010:953.

SFS 2010:1187

Utkom fr�n trycket
den 23 november 2010

background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:899) om
milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd;

utf�rdad den 11 november 2010.

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�-

farlig verksamhet och h�lsoskydd ska ha f�ljande lydelse.

Bilaga

1

F�rteckning �ver verksamheter som �r tillst�nds- eller
anm�lningspliktiga

Denna f�rteckning inneh�ller beskrivningar av verksamheter som �r till-
st�nds- eller anm�lningspliktiga enligt 5 eller 21 �.

De bokstavsmarkeringar som anges framf�r varje verksamhetsbeskrivning
har f�ljande inneb�rd.

A: Tillst�nd kr�vs f�r verksamheten. Tillst�nd s�ks hos milj�domstolen.
B: Tillst�nd kr�vs f�r verksamheten. Tillst�nd s�ks hos l�nsstyrelsen.
C: Verksamheten �r anm�lningspliktig. Anm�lan ska g�ras till den kom-

munala n�mnden.

e: Den tillst�nds- eller anm�lningsplikt som g�ller f�r verksamheten f�ljer

av ett EU-direktiv.

De sifferkoder framf�r verksamhetsbeskrivningarna som b�rjar med tv� siff-
ror och ett snedstreck anger den eller de EU-r�ttsakter som har relevans f�r
tillst�nds- eller anm�lningsplikten (EU-koder). EU-koderna har f�ljande in-
neb�rd.

75/439: r�dets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omh�ndertag-

ande av spilloljor, senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2000/76/EG,

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 december 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2010:953.

SFS 2010:1187

Utkom fr�n trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;