SFS 2010:1194 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

101194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2004:1205) om handel <br/>med utsl�ppsr�tter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2004:1205) om handel med</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utsl�ppsr�tter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>ny deltagare</i> avses en ny anl�ggning som inte var tagen i drift f�-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">re den 1 juli 2006. Med ny deltagare avses ocks� en �ndring i en befintlig an-<br/>l�ggning i fr�ga om anl�ggningens art eller funktion eller en utvidgning av<br/>en befintlig anl�ggning, om �ndringen eller utvidgningen inte var tagen i<br/>drift f�re den 1 juli 2006. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med �ndring av anl�ggningens art avses att en ny kategori av produkter</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tillverkas och med �ndring av funktion avses att en ny typ av produktions-<br/>process anv�nds. Med utvidgning av anl�ggningen avses �kning av install-<br/>erad produktionskapacitet till f�ljd av teknisk f�r�ndring eller utbyggnad av<br/>anl�ggningen eller d�rmed direkt f�rknippad verksamhet som �r tekniskt sett<br/>knuten till verksamheten i anl�ggningen och som kan leda till �kade utsl�pp<br/>av koldioxid. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En �ndring i eller en utvidgning av en befintlig anl�ggning ska anses vara</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">en ny deltagare endast om </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. �ndringen av anl�ggningens art eller funktion eller utvidgningen f�ran-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">leds av r�ttsakter inom Europeiska unionen, eller </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. �ndringen eller utvidgningen �r av s�dan natur att ett nytt tillst�nd, eller</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r anm�lningspliktiga verksamheter en ny anm�lan, kr�vs enligt milj�bal-<br/>ken eller f�reskrifter meddelade med st�d av balken. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tredje stycket 1 och 2 g�ller inte f�r anl�ggningar som inte omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">s�dan tillst�nds- eller anm�lningsplikt som anges d�r, men som med till�mp-<br/>ning av 2 kap. 1 � lagen (2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter omfattas<br/>av tillst�ndsplikt enligt den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2007:742.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1194</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2004:1205) om handel
med utsl�ppsr�tter;

utf�rdad den 11 november 2010.

Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2004:1205) om handel med

utsl�ppsr�tter ska ha f�ljande lydelse.

8 �

1

Med ny deltagare avses en ny anl�ggning som inte var tagen i drift f�-

re den 1 juli 2006. Med ny deltagare avses ocks� en �ndring i en befintlig an-
l�ggning i fr�ga om anl�ggningens art eller funktion eller en utvidgning av
en befintlig anl�ggning, om �ndringen eller utvidgningen inte var tagen i
drift f�re den 1 juli 2006.

Med �ndring av anl�ggningens art avses att en ny kategori av produkter

tillverkas och med �ndring av funktion avses att en ny typ av produktions-
process anv�nds. Med utvidgning av anl�ggningen avses �kning av install-
erad produktionskapacitet till f�ljd av teknisk f�r�ndring eller utbyggnad av
anl�ggningen eller d�rmed direkt f�rknippad verksamhet som �r tekniskt sett
knuten till verksamheten i anl�ggningen och som kan leda till �kade utsl�pp
av koldioxid.

En �ndring i eller en utvidgning av en befintlig anl�ggning ska anses vara

en ny deltagare endast om

1. �ndringen av anl�ggningens art eller funktion eller utvidgningen f�ran-

leds av r�ttsakter inom Europeiska unionen, eller

2. �ndringen eller utvidgningen �r av s�dan natur att ett nytt tillst�nd, eller

f�r anm�lningspliktiga verksamheter en ny anm�lan, kr�vs enligt milj�bal-
ken eller f�reskrifter meddelade med st�d av balken.

Tredje stycket 1 och 2 g�ller inte f�r anl�ggningar som inte omfattas av

s�dan tillst�nds- eller anm�lningsplikt som anges d�r, men som med till�mp-
ning av 2 kap. 1 � lagen (2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter omfattas
av tillst�ndsplikt enligt den lagen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 december 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2007:742.

SFS 2010:1194

Utkom fr�n trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;