SFS 2010:1308 Lag om ändring i lagen (2010:467) om ändring i socialförsäkringsbalken

101308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.