SFS 2010:1313 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

101313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:111) om inf�rande av <br/>socialf�rs�kringsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:111) om inf�-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rande av socialf�rs�kringsbalken</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 2 � ska lyda Internationella f�r-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">h�llanden,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen n�rmast f�re 2 kap. 2 � ska inf�ras en ny paragraf,</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">2 kap. 1 b �, av f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 9 kap. 21 a �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">delse.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 4 kap. 5 � socialf�rs�kringsbalken g�ller p� mot-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">svarande s�tt vid till�mpning av f�rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni<br/>1971 om till�mpningen av systemen f�r social trygghet n�r anst�llda,<br/>egenf�retagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft13">2.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>21 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">�ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om ompr�vning och</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">�verklagande av beslut som avser utf�rdande av intyg f�r till�mpning av r�-<br/>dets f�rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpning av<br/>systemen f�r social trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras famil-<br/>jemedlemmar flyttar inom gemenskapen.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ULF KRISTERSSON</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft111">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1313</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:111) om inf�rande av
socialf�rs�kringsbalken;

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:111) om inf�-

rande av socialf�rs�kringsbalken

dels att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 2 � ska lyda Internationella f�r-

h�llanden,

dels att det i lagen n�rmast f�re 2 kap. 2 � ska inf�ras en ny paragraf,

2 kap. 1 b �, av f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 9 kap. 21 a �, av f�ljande ly-

delse.

2 kap.

1 b �

Best�mmelserna i 4 kap. 5 � socialf�rs�kringsbalken g�ller p� mot-

svarande s�tt vid till�mpning av f�rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni
1971 om till�mpningen av systemen f�r social trygghet n�r anst�llda,
egenf�retagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

2.

9 kap.

21 a �

�ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om ompr�vning och

�verklagande av beslut som avser utf�rdande av intyg f�r till�mpning av r�-
dets f�rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpning av
systemen f�r social trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras famil-
jemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

P� regeringens v�gnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1313

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;