SFS 2010:1330 Förordning om ändring i förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

101330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.