SFS 2010:1331 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2012 års taxering

101331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid
2012 års taxering

1;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

den nedre skiktgränsen till 383 000 kronor och den övre skiktgränsen till
548 300 kronor vid 2012 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2009:1151.

SFS 2010:1331

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010