SFS 2010:1332 Förordning om ändring i förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

101332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:279) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2009:279) med instruktion

för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

12 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska tillämpa personalföreträdar-

förordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1332

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010