SFS 2010:1342 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

101342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.