SFS 2010:1343 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 18 kap. 14 � offentlighets- och</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">sekretesslagen (2009:400) samt rubriken n�rmast f�re 18 kap. 14 � ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>I s�kerhetssyfte genererade kopior hos Regeringskansliet</b></p> <p style="position:absolute;top:552px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:552px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller f�r uppgift i kopior som i s�kerhetssyfte har genere-</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">rats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av<br/>naturkatastrofen i Asien �r 2004, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas<br/>utan fara f�r att Regeringskansliets verksamhet skadas.</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.<br/>F�reskrifterna i 10 kap. g�ller inte i fr�ga om sekretessen enligt denna pa-</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift l�mnas till riksdagen.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Eva Lenberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:58, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1343</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 18 kap. 14 � offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) samt rubriken n�rmast f�re 18 kap. 14 � ska ha
f�ljande lydelse.

18 kap.

I s�kerhetssyfte genererade kopior hos Regeringskansliet

14 �

Sekretess g�ller f�r uppgift i kopior som i s�kerhetssyfte har genere-

rats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av
naturkatastrofen i Asien �r 2004, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas
utan fara f�r att Regeringskansliets verksamhet skadas.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.
F�reskrifterna i 10 kap. g�ller inte i fr�ga om sekretessen enligt denna pa-

ragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift l�mnas till riksdagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:58, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28.

SFS 2010:1343

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;