SFS 2010:1344 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar

101344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om
återetableringsstöd för vissa utlänningar;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:778) om återetablerings-

stöd för vissa utlänningar, som gäller till utgången av år 2010, ska fortsätta
att gälla till och med den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:1344

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010