SFS 2010:1346 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete

101346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2008:348) om
urbant utvecklingsarbete;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:348) om urbant

utvecklingsarbete, som gäller till utgången av 2010, ska fortsätta att gälla till
och med den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2010:1346

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010