SFS 2010:1348 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.