SFS 2010:1355 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

101355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.