SFS 2010:1363 Lag om ändring i vägsäkerhetslagen (2010:1362)

101363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.