SFS 2010:1386 Förordning om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

101386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2002:135) om �rlig <br/>redovisning av det inkomstgrundade <br/>�lderspensionssystemets finansiella st�llning och <br/>utveckling;</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2002:135) om �rlig redovis-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ning av det inkomstgrundade �lderspensionssystemets finansiella st�llning<br/>och utveckling ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rstaFj�rde och Sj�tte AP-fonderna ska senast den 1 februari varje</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">�r l�mna Pensionsmyndigheten de uppgifter som beh�vs f�r att redovis-<br/>ningen enligt 1 � f�rsta stycket ska kunna uppr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ngen vid redovisningen avseende �r 2010. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ULF KRISTERSSON</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:1194.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1386</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2002:135) om �rlig
redovisning av det inkomstgrundade
�lderspensionssystemets finansiella st�llning och
utveckling;

utf�rdad den 25 november 2010.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2002:135) om �rlig redovis-

ning av det inkomstgrundade �lderspensionssystemets finansiella st�llning
och utveckling ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1

F�rstaFj�rde och Sj�tte AP-fonderna ska senast den 1 februari varje

�r l�mna Pensionsmyndigheten de uppgifter som beh�vs f�r att redovis-
ningen enligt 1 � f�rsta stycket ska kunna uppr�ttas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas f�rsta

g�ngen vid redovisningen avseende �r 2010.

P� regeringens v�gnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1194.

SFS 2010:1386

Utkom fr�n trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;