SFS 2010:1502 Lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

101502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.