SFS 2010:1503 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

101503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.