SFS 2010:1507 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.