SFS 2010:1509 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

101509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.