SFS 2010:1511 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

101511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.